среда, 8 октября 2008 г.

e-õppe konverents "Õpetajalt õpetajale"

Lp. koolijuhid ja õpetajad:

Tallinna Haridusamet, Tiigrihüppe Sihtasutus, eKool ja Microsoft Eestikorraldavad õpetajatele, koolijuhtidele 30., 31. oktoobril ja 3.novembril 2008 e-õppe konverentsi Õpetajalt õpetajale .

Konverentsi eesmärgiks on võimaldada õpetajatel- praktikutel tutvustadaoma kogemusi, kuidas infotehnoloogia abil õppimist ja õpetamisthuvitavamaks muuta.

Kutsume õpetajaid ja koolijuhte osalema praktilistes töötubades, mistoimuvad 30.ja 31.oktoobril Tallinna Reaalkoolis ( Estonia pst 6).

Konverentsi kavas on järgmised töötoad:
  • * Tehnika kasutamine õppetöö läbiviimisel
  • * Interaktiivse tahvli kasutamine,
  • * Õpikeskkonnad,
  • * Veebipõhised õppevahendid,
  • * Ainepõhised tarkvarad,
  • * Praktilised oskused
  • * Infosüsteemid koolis.

Konverentsil esinevad ja jagavad kogemusi e-õppet aktiivselt rakendavadõpetajad ja õppejõud üle Eesti.

Konverents jätkub 3. novembril 2008 IT Kolledþis ( Raja 4c) üldisematsõnumit kandvate teemadega: Sülearvuti koolis, selle plussid jamiinused ning Virtuaalkool kellele ja milleks? .

Konverentsile registreerimine toimub aadressil http://expo.ekool.eu/ .Registreerimisel tuleb osavõtjal valida sobivad töötoad.

Kiirustage, sest kohtade arv on piiratud.

Lugupidamisega


Eve Aser
Tallinna Haridusamet
hariduskorralduse teenistuse
üldhariduse osakonna
vanemspetsialist

Комментариев нет: